Bán tài khoản Scribd Premium

Scribd là thư viện kỹ thuật số, sách điện tử và dịch vụ đăng ký audiobook bao gồm một triệu đầu sách. Scribd lưu trữ 60 triệu tài liệu trên nền tảng xuất bản mở của nó…

Giá bán: 399k/ 1 năm. (Giá gốc: 3tr2/ năm)
Bảo hành: 1 năm
Tài khoản shared với chủ tài khoản, nên không
Tài khoản truy cập không giới hạn books, audiobooks, magazine

Our Terms And Conditions

Our Privacy Policy Creator includes several compliance verification tools to help you effectively protect your customers privacy.

While limiting your liability, all while adhering to the most notable state and federal privacy laws and 3rd party initiatives, including.

Check Our Privacy Policy